آلبوم ها

خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
Jadeh

آلبوم جاده می رقصد

جاده می‌رقصد (۱۳۹۴) شماره عنوان مدت زمان ۰۱ لیلاچه ۳:۲۷ ۰۲ آسمان هم زمین‌می‌خورد ۳:۵۲ ۰۳ ببر ۳:۴۵ ۰۴ جاده می‌رقصد ۳:۲۶ ۰۵ حضوری اتفاقی ۴:۳۲ […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
باران تویی

آلبوم باران تویی

آلبوم باران تویی (۱۳۹۲) شماره عنوان مدت زمان ۰۱ آشوبم ۴:۵۲ ۰۲ مرا به خاطرت نگه‌دار ۳:۲۶ ۰۳ هندسه ۴:۱۱ ۰۴ باران تویی ۳:۵۲ ۰۵ زن […]